DISCLAIMER

4You Sound (Kamer van Koophandel: KvK 05078496), verleent u hierbij toegang tot www.4yousound.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

4You Sound behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.4yousound.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van 4You Sound.

 

Beperkte aansprakelijkheid

4You Sound spant zich in om de inhoud vanwww.4yousound.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.4yousound.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 4You Sound.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.4yousound.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.4yousound.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 4You Sound nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 4You Sound en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 4You Sound, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Mocht u fouten constateren op onze website verzoeken wij u deze aan ons te melden waarna wij hierop actie kunnen ondernemen.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.